Opracowanie innowacyjnej zasypki do zamknięć suwakowych o strukturze emergentnej, zapewniającej podwyższoną odporność na spiekan
Doświadczenie to fundament do tworzenia nowych rozwiązań
Ekologia nadrzędnym kierunkiem naszej działalności.
Lepsze rozwiązania.
Zaufaj doświadczeniu.
Nie boimy się wyzwań
Dążymy prosto do celu
Pedmo S.A. Tychy

Opracowanie innowacyjnej zasypki do zamknięć suwakowych o strukturze emergentnej... Nowy Projekt PEDMO s.a.


 

Informujemy, że PEDMO S.A. rozpoczęło realizację projektu pt.:

Opracowanie innowacyjnej zasypki do zamknięć suwakowych o strukturze emergentnej, zapewniającej podwyższoną odporność na spiekanie, oraz technologii jej produkcji”

Nr UMOWY POIR.01.01.01–00-0559/18-00

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

lata 2014 – 2020. Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstwa”

Wartość projektu 4 003 786,25 zł w tym dofinansowania 2 668 957,75 zł.

Okres realizacji 01.03.2019 – 28.02.2021