Polityka prywatności - RODO
Doświadczenie to fundament do tworzenia nowych rozwiązań
Ekologia nadrzędnym kierunkiem naszej działalności.
Lepsze rozwiązania.
Zaufaj doświadczeniu.
Nie boimy się wyzwań
Dążymy prosto do celu
Pedmo S.A. Tychy

Polityka prywatności - RODO


Informacje administratora danych – PEDMO SA

z siedzibą w Tychach przy ul. Towarowej 23

W związku z nowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO - Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), informujemy, że

Administrator:

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest PEDMO SA z siedzibą w Tychach przy ul. Towarowej 23, 43-100 Tychy, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII KRS, NIP 646 032 60 60 .

Cel i podstawy prawne przetwarzania danych :

PEDMO SA przetwarza Pana/Pani dane osobowe w celu:

 1. Wykonania zawartej umowy. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu PEDMO SA ( art. 6 ust.1 lit.F RODO ), którym jest możliwość realizacji Umowy:

 2. Ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z Umową lub przetwarzaniem danych osobowych. Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu PEDMO SA ( art. 6 ust.1 lit.F RODO ), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

 3. Spełnienia ciążących na CDG obowiązków wynikających z prawa UE lub prawa polskiego
  ( art. 6 ust.1 lit.F RODO ),

Źródło pochodzenia danych :

PEDMO SA otrzymało je od Pana/Pani podczas zawierania umowy, podczas jej realizacji lub złożonego wcześniej zamówienia w formie mailowej, papierowej lub telefonicznej.

Kategorie odbiorców danych:

Pana/Pani dane osobowe udostępniamy tylko podmiotom wspierających nas w świadczeniu usług, upoważnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa ( zwłaszcza sądy i organy państwowe ) oraz świadczącym usługi :

 1. z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek

 2. informatyczne i nowych technologii

 3. obsługi telefonicznej lub elektronicznej

 4. audytorskie i kontrolne

 5. prawne i windykacyjne.

Okres przechowywania Pana/Pani danych osobowych:

 1. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji.

Przysługujące Pani/Panu prawa:

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Obecnie takie skargi kierować można do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy:

Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.